cubic star minimal orchestra

 

Chihaya Matsumoto(per)@Kei Sunayama(W.bs)@Kouta Arai(ds)@Yoshiyasu Honda(gt)

Tomohito Yoshijima(ds)@Genta Tomikawa(E.bs)@Nozomi Iwashima(key)

 

 

>> h